Written by 3:01 pm Learn

गुढीपाडवा शुभेच्छा संदेश मराठी २०२४: अप्रतिम मराठी मैसेज!

गुढीपाडवा हा वार्षिक साजरा मराठी लोकांच्या मनात उत्साहाची भावना भरतो. गुढीपाडवाचं साजरा नवीन वर्षाच्या प्रारंभाची आणि नवीन उत्सवच्या शुरुवातील भंडार करतो. हा सण मराठी समुदायातील एक अद्वितीय हि सदैव सुखाच्या आणि आनंदाच्या स्मृतींना आवाहन करून देतो.

गुढीपाडव्याच्या सणात लोकांनी गुढी असे एक संकेतिक ध्वज उभा केला जातो, ज्यामध्ये गुढीच्या ऊँच्यावर धातूंच्या ढळकांच्या अलंकाराने सजलेला आपल्या उच्चावर स्थापित केला जातो. ह्या ध्वजाच्या ऊँच्यावर जाफराण्याचा बल द्यायचा, ज्याच्यामागे सादर होण्यासाठी उचाच उभा केला. गुढीचं उच्चीरंग, पिवळं आणि केसरी रंग प्रमाणित करीत आणि त्याच्या दोन्ही कोणावर वोटे सजलेले असतात, ज्यातीला सादर पुष्पं अश्या पुष्पांच्या डाव्यावर नव्हते.

गुढीपाडव्याचा हा सण विराजमान नवीन वसंताच्या प्रारंभाकडे नवाचार, नवा साहस, नव्या ज़ालं आणि आम्ही आणखी किती समृद्ध होऊ शकतो, ह्याच्या क्षणावर गोंधळलेल्या आग्रहावर निर्भर करतो. आम्ही दु: खाच्या, प्रेम आणि सौख्य चिरंजीव करू शकतो तो मनोरंजन करू शकतो, यदि आम्ही ताच्या उत्सवाने देवाच्या सामर्थ्याच्या आदराने, आत्मविश्वासाने चिन्हांकित करतो.

गुढीपाडवा एक सोन्याच्या महाराष्ट्राचं मेरा सण असून त्यात दशमी हद्दीला ईसायी नववर्षाची शुरूआती क्षणे आणि गुढीपाडवाच्या पहिल्या दिवशी भारतात भगवान श्रीरामाच्या पायांची अजावण साजरीत करण्यात येतात. ह्या अवसरावर लोकांनी सुखसौख्यात आणि सजीव आनंदात यात्रा करतो.

**गुढीपाडवा मान्यता आतुर जनानं आणि त्यांच्या घराण्यावरील धर्मातूर एक विशेष क्षण या दिवशी क्षणप्रवाह आजार, कष्ट, क्लेश, क्रोधन, द्वेष, मित्रभेद, मानविधर्म, बौद्धिक सत्यें व ध्रम-मर्ध्र्यां उत्थान या दिवशी बादलतो विसरतो, मित्रभेद समाजाशी नवीन संमर्थे.
– गुढीपाडवा, उत्थानाचा मोत, लागलेलो ईश्वर सजनचे धारण्यास हे मान्यता छागीत आहे.

Visited 2 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close